Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ
ประกาศ
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง – สะพานช้างตาย (ช่วงที่ 2) lipung 72
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ – บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง lipung 69
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 lipung 107
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ – ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง lipung 120
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา lipung 381
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านล lipung 261
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 4 lipung 250
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านลิพัง-สี่แยกบ้านลิพ lipung 264
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 4 lipung 267
ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 261
ประกาศราคากลางโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 289
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย lipung 282
ประกาศ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ lipung 372
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 lipung 415
ระเบียบวันลา lipung 388
โครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 246
เรื่อง ขอเชิญเข้ามาเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ lipung 225
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 lipung 595
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย lipung 371
เปิดรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 lipung 202
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) lipung 704
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังประจำปีงบประมาณ 2558 lipung 494
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) lipung 489
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 lipung 438
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 lipung 513
ประกาศประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 lipung 572
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 lipung 456
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่ารือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 lipung 610
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 lipung 590
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอู่หนิง หมู่ที่ 1 lipung 590
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 lipung 588
ถ้ำลอดเขาติง lipung 522
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 705
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 496
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน lipung 785
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 lipung 770
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( Ltax 3000 ) lipung 1018
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)แบบ IP/Network Camera lipung 810
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิ (CCTV) lipung 849
โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรังหรือหินผุภายในหมู่ที่ 7 (สายนาใต้) lipung 798
ติดตามประเมินผลแผน 2558 lipung 319
คู่มือประชาชน lipung 818
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ lipung 914
ราคากลาง 3 โครงการ lipung 836
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน lipung 476
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) lipung 918
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) lipung 1292
ข้อบัญญัติ lipung 972
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ lipung 1115
เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด lipung 1476
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 87

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

             images/stories/images1.jpg


Top