Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ
ประกาศ
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง – สะพานช้างตาย (ช่วงที่ 2) lipung 169
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ – บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง lipung 161
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 lipung 239
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ – ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง lipung 260
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา lipung 501
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านล lipung 415
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 4 lipung 395
ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านลิพัง-สี่แยกบ้านลิพ lipung 418
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 4 lipung 415
ประกาศราคากลาง โครงการ ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 407
ประกาศราคากลางโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 432
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย lipung 427
ประกาศ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ lipung 511
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 lipung 625
ระเบียบวันลา lipung 534
โครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 375
เรื่อง ขอเชิญเข้ามาเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ lipung 337
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 lipung 744
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย lipung 484
เปิดรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ รายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 lipung 299
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) lipung 843
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังประจำปีงบประมาณ 2558 lipung 605
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) lipung 598
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 lipung 564
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 lipung 629
ประกาศประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 lipung 687
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 lipung 583
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่ารือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 lipung 729
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 lipung 698
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายอู่หนิง หมู่ที่ 1 lipung 698
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายท่าเรือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 lipung 695
ถ้ำลอดเขาติง lipung 713
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 835
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง lipung 621
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน lipung 900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 lipung 882
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( Ltax 3000 ) lipung 1185
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)แบบ IP/Network Camera lipung 933
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิ (CCTV) lipung 966
โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรังหรือหินผุภายในหมู่ที่ 7 (สายนาใต้) lipung 938
ติดตามประเมินผลแผน 2558 lipung 412
คู่มือประชาชน lipung 1377
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ lipung 1036
ราคากลาง 3 โครงการ lipung 961
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน lipung 612
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) lipung 1023
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) lipung 1451
ข้อบัญญัติ lipung 1096
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ lipung 1239
เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด lipung 1647
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 87

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top