Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ arrow เรื่อง ขอเชิญเข้ามาเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ
เรื่อง ขอเชิญเข้ามาเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  ขอเชิญเข้ามาเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ

                                                                                   

 

                  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง               
                        ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้ เป็นเงิน 806,100 บาท (แปดแสนหกพนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                        เพื่อให้ทันต่อการดำเนินการและไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนเข้ามาเสนอราคาในการจัดจ้างโดยวิธพิเศษ ในวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.- 10.00 น. และจะทำการพิจารณาราคาตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง              

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   26  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2559

 

images/stories/aaaaa.jpg

(นายสมเจตน์   หนูหมาด) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

                                                

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 29 ก.ย. 2016 11:03น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top