Skip to content
Home arrow ข้อมูลพื้นฐาน arrow ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

images/stories/001.jpgจัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ.2540

ที่ตั้ง
  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปะเหลียนห่างจากอำเภอปะเหลียนประมาณ 12 กิโลเมตร

เนื้อที่  พื้นที่ทั้งหมดของตำบลลิพัง  79,375  ไร่ (127   ตารางกิโลเมตร)

         ภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่เป็นเนินสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือเป็นที่ราบสูงและเนินสูงทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นที่ราบลาดลงมาจากเทือกเขาบรรทัดจดป่าชายเลนทะเลอันดามัน

อาณาเขต      
   
         
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลทุ่งยาว,ตำบลแหลมสอม,ตำบลปะเหลียน

         ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

         ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลและอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

         ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียนและทะเลอันดามัน

จำนวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน
  ได้แก่

         หมู่ที่ 1        บ้านลิพัง             ผู้ใหญ่บ้าน    คือ  นายวรณ์  หนูหมาด

         หมู่ที่ 2        บ้านทุ่งปาหนัน     กำนัน          คือ  นายสมบัติ  น้อยกูด

         หมู่ที่ 3        บ้านท่าคลอง       ผู้ใหญ่บ้าน    คือ  นายซุ่น  แซ่เอี้ยว

         หมู่ที่ 4        บ้านคลองแร่        ผู้ใหญ่บ้าน    คือ  นายภิญโญ  ศรีวิลัย

         หมู่ที่ 5        บ้านท่าเขา          ผู้ใหญ่บ้าน    คือ นายประจักษ์  ปิยะวงศ์

         หมู่ที่ 6        บ้านหินจอก         ผู้ใหญ่บ้าน    คือ  นายสุพิษ  แก้วพิทักษ์

         หมู่ที่ 7        บ้านทางสาย        ผู้ใหญ่บ้าน    คือ นายเอ็ม  ขันนุ้ย

         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

         จำนวนเทศบาล - แห่ง

ประชากร

         ประชากรทั้งสิ้น  6,276  คน  แยกเป็นชาย   3,121  คน  หญิง   3,155 คน

         มีความหนาแน่นเฉลี่ย  49  คน/ตร.กม.  จำนวนครัวเรือน  ...1,858....  ครัวเรือน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 06 พ.ย. 2013 09:43น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา


Top