Skip to content
Home arrow ข้อมูลพื้นฐาน arrow สมาชิกสภา
สมาชิกสภา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
    images/stories/somchai.jpg
 
 
 นายสมชาย  เพชรนวล
ประธานสภา ส.อบต.ม.3
 
       

 

  images/stories/cheua.jpg 
 

images/stories/aupdorndood.jpg

  นายเชื้อ  หูเขียว 
รองประธานสภา ส.อบต. ม.3
  นายอับดุลโดด  หวันยาหวา
เลขานุการสภา ส.อบต.ม.7
 
       

 

   images/stories/supin.jpg  images/stories/au mead.jpg  images/stories/somnuk.jpg
   นายสุพิน  ทองเกื้อ
ส.อบต.ม.1
 นายอุหมัด  เส็นขาว
ส.อบต.ม.1
นายสมนึก  ชูแก้ว
ส.อบต.ม.2
       

 

 

images/stories/suchad.jpg

 
images/stories/rantna.jpg
 images/stories/somjett.jpg
   นายสุชาติ  ศรีสุวรรณ 
ส.อบต.ม.2
 
 นายรัตน์ธนะ  รองเดช
ส.อบต.ม.4
นายสมจิตร  กำไรรักษา 
ส.อบต.ม.4
       

 

  images/stories/a.jpg   images/stories/toy.jpg images/stories/arree.jpg 
   นายธีรภาพ  แสงกาศนีย์
ส.อบต.ม.5
นายต้อย  เดชเครือ
ส.อบต.ม.5
 นางอารี  ปานลุง
ส.อบต.ม.6
       

 

  images/stories/tavyn.jpg
images/stories/kit1.png   
    นายถาวร  แก้วพิทักษ์
ส.อบต.ม.6
นายกิจ  ปรังเจะ
ส.อบต.ม.7

       

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 05 ก.ย. 2018 10:58น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top