Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.1 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑

๒.  โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ ๑ (ฝั่งท่อ ๕๐x๑๐๐ ยาว ๑๒๐ เมตร)

๓.  โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์สุขภาพชุมชน (ฟิตเนส)

๔.  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.๑

๖.  โครงการติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.๑

๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไร่ใหญ่ – ทุ่งหน้าถ้ำ

๘.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายสามแยกบ้านลิพัง สายสี่แยกบ้านลิพัง

๑๐.โครงการต่อเติมลานกีฬาคอนกรีต

๑๑.โครงการสร้างถนน คสล. สายบ้านกลาง

๑๓.โครงการสร้างบันไดลงคลองลิพังข้างมัสยิด ม.๑

๑๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายสี่แยกใน – สะพานคลองลิพัง (๓๐ เมตร)

๑๕โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ สี่แยก-บ้านไร่ใหญ่ , สายอู่หนิง- สายปายอม

๑๖.โครงการสนับสนุนกลุ่มเครื่องแกง

๑๗.โครงการต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑

๑๘.โครงการติดตั้งกระจกส่องทางโค้งตามแยกในหมู่บ้าน

๑๙.โครงการติดระบบเครื่องเสียงเพื่อออกกำลังกาย

๒๐.โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายสามแยก – สี่แยก หมู่ที่ ๑

๒๑.โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑

๒๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอู่หนิง (ช่วงที่ ๒)

๒๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยก – สี่แยก หมู่ที่ ๑

๒๔.โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑

๒๕.โครงการสร้างเตาเผาขยะ จำนวน ๓ จุด ในชุมชน

๒๖.โครงการสร้างถนนลาดยางสายหน้าป้อมตำรวจ-หินจอก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2014 10:05น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top