Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.2 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมห่อถังปากทางแหลมทวด

๒.  โครงการเจาะบ่อบาดาล (ทอนตก)

๓.  โครงการถมหลุมบ่อถนนทุกสายของหมู่ที่ ๒

๔.  โครงการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะตามแยกต่าง ๆ เช่น สายตามถนนในที่ชมชน  สนามกีฬา  สี่แยกทอนตก  สามแยก  

     ซอยแหลมทวด  ซอยบ้านลุงพัฒน์  ซอยบ้านพี่เรือง ซอยที่ทำการกำนันตำบลลิพัง

๕.  โครงการยกระดับถนนสายแหลมทวด

๖.  โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมฝั่งท่อภายในหมู่บ้าน

๗.  โครงการสนับสนุนประเพณีต่างๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ วันสาร์ทเดือนสิบ ประเพณีแห่เรือพระ

๘.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หัวเขาโต๊ะร่วง และถนนสายเขาโต๊ะร่วง-นากม

๙.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมทวด (ถมดินให้สูงขึ้น)

๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดาวเรือง

๑๑.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำที่ศาลาแหลมทวด

๑๒.โครงการจัดทำที่จอดรถศาลาแหลมทวด

๑๔.โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน (ศูนย์ฟิตเน็ต)

๑๕.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมทวด

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแหลมทวด

๑๗.โครงการขุดบ่อน้ำตื้น

๑๘.โครงการขุดลอกคลองห้วยน้ำเค็มเป็นฝ่ายน้ำล้นข้างวัดทุ่งปาหนัน

๑๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพัฒน์ (เพิ่มเติม)

๒๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอนตก (เพิ่มเติม)

๒๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมทวด

๒๒.โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลลิพัง

๒๓.โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณกองขยะหมู่ที่ ๒

๒๔.โครงการต่อเติมโบสถ์วัดทุ่งปาหนัน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2014 10:18น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top