Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.4 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสองข้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

๒.  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

๓.  โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กสนามกีฬา หมู่ที่ ๔

๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งดินดำ – ทุ่งมะขามป้อม (๕๐๐ เมตร)

๕.  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๔

๖.  โครงการก่อสร้างสนามหญ้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๔

๗.  โครงการก่อสร้างศาลาริมตลิ่งบริเวณเขื่อนพร้อมขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔

๘.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (๗ จุด)

๙.  โครงการถมหลุมบ่อถนนสายกลาง หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๔ (บ้านผู้ใหญ่ภิญโญ – บ้านนายพัฒน์) 

๑๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายคลองแร่ ทุ่งดินดำ ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร พร้อมขยายสองข้างทาง

     (ข้างละ ๑ เมตร)

๑๑. โครงการขยายสะพานคลองแร่ ทุ่งมะขามป้อม

๑๒. โครงการขยายสะพานทุ่งดินดำ ทุ่งมะขามป้อม

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโก้เที่ยง (๓๐๐  เมตร)

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองแร่ ทุ่งมะขามป้อม (๓๐๐ เมตร)

๑๕. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสนามกีฬา ม.๔

๑๖. โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนสายนากม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2014 10:21น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top