Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.5 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการปูแผ่นเรียบสะพานห้วยไทร (คลองลิพังสะพานที่ ๒)

๒.  โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกธารกระจาย (ก่อสร้างบันได)

๓.  โครงการปรังปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา (รั้ว , มุงสลิม)

๔.  โครงการจัดซื้อลูกท่อเพื่อแยกขยะแห้งเผา

๕.  โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน (หน้าป้อมตำรวจทางหลวง)

๖.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าควน (๒๐๐  เมตร)

๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังโรงเรียน

๘.  โครงการก่อสร้างคู คศล. ๒ ข้างถนนสายสามแยกร้านค้า

๙.  โครงการก่อสร้างถนนรอบเขาน้ำเต้า (วงแหวน)

๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขาน้ำเต้า

๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยไทร

๑๒.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายลำขันตลอดสาย

๑๓.โครงการยกระดับถนนสายหนองไสใน

๑๔.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในการล่องแก่ง และเดินป่า

๑๕.โครงการก่อสร้างสะพานสริงค์เข้าถ้ำเขาติง

๑๗.โครงการสนับสนุนร้านค้าชุมชน

๑๘.โครงการพัฒนาถ้ำลอดเขาติง

๑๙.โครงการปรับปรุงโรงน้ำดื่ม

๒๐.โครงการสนับสนุนกลุ่มเครื่องแกง

๒๑.โครงการสนับสนุนงบประมาณลอยกระทง

๒๒.โครงการสนับสนุนงบประมาณวันผู้สูงอายุ

๒๓.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

๒๔.โครงการจัดซื้อถังขยะ 

๒๕.โครงการก่อสร้างป้อมยามประจำหมู่บ้าน

๒๖.โครงการก่อสร้างท่อบล็อค จำนวน ๑ ช่อง สายเขาน้ำเต้าหมู่ที่ ๕

๒๗.โครงการก่อสร้างท่อบล็อคถนนสายชุมชนวัดเขาติง

๒๘.โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนสายห้วยนา

๒๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกไม้ป้อง-สะพานช้างตาย (ช่วงที่ ๒)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2014 10:23น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top