Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.6 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการทำท่อบล็อก ๒ ช่อง สายทอนตีน พร้อมฝั่งท่อ คสล. ๑๐๐  ซม. จำนวน    แถว (บ้านนายเอียด)

๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนออก พร้อมฝั่งท่อ ๒  จุด ระยะทาง ๘๐๐  เมตร

๓.  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสายทอนตีน

๔.  โครงการก่อสร้างถนนหินผุ สายวังโต๊ะมุ้ม พร้อมฝั่งท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐  เซนติเมตร (๒ แถว) จำนวน ๓ จุด 

     จากบ้านนายจรูญ – บ้านนางนุชรี

๕.  โครงการขายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๕  จุด

๗.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายตอนตีน จำนวน ๑๐ หลัง   ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร

๘.  โครงการซ่อมบำรุงฝายน้ำล้นทอนตีน

๘.  โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายทอนตีน ระยะทาง ๑ กิโลเมตร (สายบ้านนายเอียด)

๙.  โครงการก่อสร้างท่อ คสล. สายวังเต่า    ๑๐๐  เซนติเมตร

๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนตีน  ๖๐๐  เมตร

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายย้ง พร้อมฝั่งท่อ คสล. ขนาด ๑๐๐ ซม. จำนวน ๒ แถว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2014 10:24น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top