Skip to content
Home arrow ภาษีที่ควรรู้ arrow ภาษี arrow การชำระภาษีประจำปี
การชำระภาษีประจำปี พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

images/stories/pasi.jpgภาษีบำรุงท้องที่
  -  ยื่นแบบ(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน  ของทุกปี
  -  ไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ภาษีป้าย
  -  ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม
  -  ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - มีนาคม  หรือชำระภาษีภายในวันยื่นแบบ อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ภาษีบำรุงท้องที่และที่ดิน
  -  ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์
  -  เมื่อได้รับแบบ ภ.ร.ด.8 ต้องไปชำระภาษีภายใน 30 วัน
  -  ไม่ชำระภาษีตามกำหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มตามกฏหมาย
อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  โทร.0-7520-3097

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  การยื่นแบบ และการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย 

ภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  พ.ศ.  2553

     ............................................................................

 

                ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

                                ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน  ( ภ.ร.ด. 2  )    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553  และชำระเงินค่าภาษี  ภายในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2553   

 

                ภาษีป้าย

 

                        ให้เจ้าของป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1)    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ซึ่งป้ายนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  31  มีนาคม  พ.ศ.  2553  และชำระเงินค่าภาษีป้าย  ภายใน  15  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

                ภาษีบำรุงท้องที่

 

                                ให้เจ้าของที่ดิน  ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีประจำปี  พ.ศ.  2553 2556   และชำระเงินค่าภาษีได้ภายใน  30  เมษายน  พ.ศ.  2553

 

                        การชำระเงินค่าภาษีทั้ง  3  ภาษี  ดังกล่าว  ให้ชำระ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ในวันและเวลาราชการ  หากมีข้อสงสัยประการใด  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  โทรศัพท์  0-7520-7680  ต่อ  13 

 

ประกาศ    วันที่   16   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.  2553

 

สมเจตน์  หนูหมาด 

(  นายสมเจตน์  หนูหมาด  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 13 มิ.ย. 2014 10:41น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top